รู้ไว้ก่อนจะใช้บุหรี่ไฟฟ้า


บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมและมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่ามา โดยเฉพาะในกลุ่มของวันรู้ ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นทั้งผู้ที่เคยสูบบุหรี่แบบปกติ และผู้ที่กำลังเริ่มทดลองสูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ซึ่งการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้เป็นปัจจัยทางตรงที่ส่งผลให้อยากเลิกบุหรี่ แต่ตัวแปรที่สำคัญคือ ปริมาณนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสารเสพติดให้โทษเช่นเดียวกันกับที่พบในบุหรี่ปกติทั่วไป สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหรืออยากจะลองใช้บุหรี่ไฟฟ้า ควรจะรู้อะไรบ้างก่อนใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า วันนี้จะมาบอกให้รู้กันเลย

รู้ไว้ก่อนจะใช้บุหรี่ไฟฟ้า 

  1. ส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า

ส่วนประกอบหลักของบุหรี่ไฟฟ้าแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ แบตเตอรี่ (Battery) ตัวที่ทำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer) และตลับเก็บน้ำยา (Cartridge) บุหรี่ไฟฟ้าจะทำงานได้ไม่เต็มรูปแบบถ้าขาดน้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า (E-Liquid หรือ E-Juice) ซึ่งบรรจุอยู่ในตลับเก็บน้ำยาเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการทำความร้อนก่อนกลายเป็นไอที่ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูบเข้าไปในปอด ส่วนผสมที่พบมากในน้ำยา E-Liquid หรือ E-Juice ได้แก่ นิโคติน โพรไพลีนไกลคอล กลีเซอรีน และสารแต่งกลิ่นและรส 

  1. การทำงานของบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ทำความร้อน จึงทำให้เกิดไอและความร้อน และทำปฏิกิริยากับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เก็บไว้ในส่วนที่เก็บน้ำยาในตัวอุปกรณ์ โดยจะส่งผ่านนิโคตินไปยังผู้สูบ คล้ายกับการสูบบุหรี่ทั่วไป แต่บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีควันจากการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ทั่วไป จึงไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

  1. ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า
  • Mini หรือ Cig-a-like เป็นแบบที่ใกล้เคียงบุหรี่ทั่วไปมากที่สุด
  • Mid-size e-cigarettes (eGo) เป็นแบบที่มีลักษณะไม่ใหญ่ใหญ่จนเกินไปและสามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่นานขึ้น
  • Advenced Personal Vaporizers (APVs) หรือ Mods จะมีลักษณะที่หลากหลายรูปแบบซึ่งแล้วแต่ผู้ใช้งานจะเลือกใช้และปรับแต่ง ซึ่งก็จะให้ผลการสูบที่แตกต่างกันออกไป 

ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแบบประเภทตามการใช้งานได้ 2 แบบ คือ ประเภทใช้แล้วทิ้ง (Disposable) และประเภทที่สามารถนำแบตเตอรี่กลับมาชาร์จใหม่ได้ (Rechargeable) ผ่านการชาร์จแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า (คือชาร์จผ่านสาย USB)

  1. บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย

ข้อนี้ค่อนข้างสำคัญ เพราะในปัจจุบันการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่ได้รับการยอมรับ แต่ถึงแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม  แต่ว่าปัจจุบันนั้นก็ยังเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างแพร่หลาย ดังนั้นในเรื่องของการหาหน้าร้านจัดจำหน่ายอาจจะค่อนข้างยาก แนะให้เลือกผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ก็มีให้เลือกเช่นเดียวกัน 

Leave a Reply

Your email address will not be published.