Month: August 2021

นวัตกรรมฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงนวัตกรรมฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง

ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นไม่มีทีท่าที่จะลดลงเลยแม้แต่น้อยและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ กระแสการป้องกันตัวเองนั้นในด้านความสะอาดและความปลอดภัยของมนุษย์จึงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งต่อคนภายนอกที่อยู่ในที่สาธารณะและบุคคลภายในบ้านด้วยกันเองก็ตาม การป้องกันและหลีกเลี่ยงต่อการพูดคุยนั้นก็สามารถเป็นการกระทำที่ถูกต้อง แต่ทั้งนี้เชื้อโควิดนั้นก็ยังสามารถติดและฝังแน่นอยู่กับฟผนังหรือข้าวของเครื่องใช้ชนิดต่าง ๆ ได้เป็นระยะเวลาที่นาน เพื่อความสบายใจให้แก่คนในครอบครัวจึงได้มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาและคลายความกังวลใจนี้ให้กับผู้ใช้งานได้ สิ่งนั้นก็คือ ตู้อบยูวีนั่นเอง  นวัตกรรมกำจัดเชื้อด้วยแสง  อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีด้วยสถานการณ์ที่เลวร้ายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน อีกทั้งวิธีการป้องกันตัวเองนั้นจากคำแนะนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร[...]