Day: June 2, 2022

เพชร 2 กะรัต ราคาเท่าไหร่ และความเป็นมาของการตั้งราคาเพชรเพชร 2 กะรัต ราคาเท่าไหร่ และความเป็นมาของการตั้งราคาเพชร

เพชรเป็นอัญมณีที่มีคุณค่า ราคาสูง เมื่อมันถูกนำมาขึ้นเรือนตกแต่งในเครื่องประดับ เช่น แหวนเพชร สร้อยเพชร ต่างหูเพชร ฯลฯ ยิ่งทำให้มันมีมูลค่าที่สูงมากขึ้น นอกจากมีมูลค่าในด้านราคาแล้วก็ยังมีคุณค่าทางด้านจิตใจอีกด้วย สำหรับคนที่สงสัยว่าเพชร 2 กะรัต ราคาเท่าไหร่แล้วทำไมเพชร 2 กะรัตเท่ากันถึงราคาไม่เท่ากัน เรามีคำตอบและจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาในการตั้งราคาของเพชรด้วย ตามไปดูกันเลย เพชร 2[...]