Tag: บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมและมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่ามา โดยเฉพาะในกลุ่มของวันรู้ ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นทั้งผู้ที่เคยสูบบุหรี่แบบปกติ และผู้ที่กำลังเริ่มทดลองสูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ซึ่งการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้เป็นปัจจัยทางตรงที่ส่งผลให้อยากเลิกบุหรี่ แต่ตัวแปรที่สำคัญคือ ปริมาณนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสารเสพติดให้โทษเช่นเดียวกันกับที่พบในบุหรี่ปกติทั่วไป สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหรืออยากจะลองใช้บุหรี่ไฟฟ้า ควรจะรู้อะไรบ้างก่อนใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า วันนี้จะมาบอกให้รู้กันเลย รู้ไว้ก่อนจะใช้บุหรี่ไฟฟ้า  ส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนประกอบหลักของบุหรี่ไฟฟ้าแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ แบตเตอรี่ (Battery)[...]