Tag: เกียร์ทดรอบ

เกียร์ทดรอบ หนึ่งในตัวช่วยสำคัญในอุตสาหกรรม แม้แต่ในห้างสรรพสินค้า ก็มีอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่ด้วยเสมอ เพียงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นเท่านั้น อย่างเช่นในบันไดเลื่อน ลิฟท์ ก็ล้วนมีเกียร์ทดรอบเปนส่วนประกอบ ซึ่งหน้าที่หลักของเจ้าเกียร์ทดรอบ ก็คือการลดความเร็วของมอเตอร์ และเพิ่มกำลังให้สูงขึ้น ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  ส่วนการนำไปใช้งาน ไม่ได้ใช้งานเฉพาะในโรงงานอย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อย่างอุตสาหกรรมครัวเรือน ก็มีนิยมใช้เช่นกัน และถ้าหากท่านใดที่สนใจอยากจะเอาไว้ใช้งานบ้าง สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ ประเภทของเกียร์ทดรอบแต่ละแบบ แต่ละทรง เพราะความแตกต่างเหล่านี้[...]