Day: June 2, 2021

ในการขนส่งนั้นหลายคนนั้นอาจจะมีเรื่องที่รู้อยู่แล้วว่าในการขนส่งนั้นมีเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียว ก็มีเรื่องอื่น ๆ มากมายที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับ ดังนั้นในการใช้งานขนนส่งต่าง ๆ นั้นเราจะนำเรื่องที่ควรรู้มาบอกไว้กับทุกคนนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จะได้นำความรู้ไปทำความเข้าใจในเรื่องของการขนส่งนะครับ ขนส่งมีของห้ามส่งด้วย อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การขนส่งนั้น” จะมีของที่ห้ามในการขนส่งด้วยนะครับ โดยขนส่งนั้นจะมีการห้ามส่งของในบางส่วนนะครับ อย่างเช่น ของผิดกฎหมาย ของที่มีลักษณะไวไฟ สิ่งมีชีวิตเอง ก็ห้ามส่งด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการขนส่งนั้นจะมีเรื่องที่จะต้องห้ามขนส่งด้วยนะครับ ถ้าหากว่าเรานั้นส่งไปและทางขนส่งนั้นตรวจพบ และ อาจจะทำให้เรานั้นทำผิดกฎหมายได้เลยนะครับ[...]

เกียร์ทดรอบ หนึ่งในตัวช่วยสำคัญในอุตสาหกรรม แม้แต่ในห้างสรรพสินค้า ก็มีอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่ด้วยเสมอ เพียงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นเท่านั้น อย่างเช่นในบันไดเลื่อน ลิฟท์ ก็ล้วนมีเกียร์ทดรอบเปนส่วนประกอบ ซึ่งหน้าที่หลักของเจ้าเกียร์ทดรอบ ก็คือการลดความเร็วของมอเตอร์ และเพิ่มกำลังให้สูงขึ้น ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  ส่วนการนำไปใช้งาน ไม่ได้ใช้งานเฉพาะในโรงงานอย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อย่างอุตสาหกรรมครัวเรือน ก็มีนิยมใช้เช่นกัน และถ้าหากท่านใดที่สนใจอยากจะเอาไว้ใช้งานบ้าง สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ ประเภทของเกียร์ทดรอบแต่ละแบบ แต่ละทรง เพราะความแตกต่างเหล่านี้[...]