Day: June 11, 2021

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แน่นอนว่าย่อมต้องใช้เงินลงทุน ส่วนจะมากหรือน้อยนั้น วันนี้เรามีคำตอบ โซล่าเซลล์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้า ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้นจะผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ก่อนจ่ายไฟฟ้าเข้ามาใช้ในอาคาร บ้านเรือน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ช่วยประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างมาก ส่วนการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ คุ้มไหม มีเงินเท่าไหร่ถึงจะติดตั้งได้ วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์[...]