Day: July 10, 2021

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า

เชื่อว่าหลายคนนั้นสำหรับผู้ประกอบการนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในการเลือกสินค้าสินค้านั้นของแต่ละผู้ประกอบการนั้นจะเลือกสินค้าแบบไหน และ ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละคน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้ากันดีกว่านะครับว่าในการเลือกซื้อสินค้านั้นจะมีผลในเรื่องอะไรบ้าง ที่มีผลต่อการซื้อสินค้า   ราคา   แน่นอนว่าในการซื้อสินค้านั้นสิ่งแรกที่เรานั้นมองกันบ่อยที่สุดนั้นคือในเรื่องของ “ราคา” โดยส่วนมากนั้นจะมองที่ราคาที่ถูก และ คุ้มค่าที่สุดมากกว่า  ดังนั้นในเรื่องของ ราคานั้น ถือเป็นสิ่งแรก ๆ ที่หลายคนนั้นเลือกซื้อเลยนะครับโดยบางทีการเลือกที่ราคานั้นอาจจะไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับ ให้เรานั้นมองในเรื่องของคุณภาพก่อนจะดีกว่านะครับ   ของแถม  อีกหนึ่งการเลือกสินค้าของหลาย[...]