ติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ คุ้มไหม มีเงินเท่าไหร่ถึงจะติดตั้งได้การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แน่นอนว่าย่อมต้องใช้เงินลงทุน ส่วนจะมากหรือน้อยนั้น วันนี้เรามีคำตอบ โซล่าเซลล์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้า ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้นจะผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ก่อนจ่ายไฟฟ้าเข้ามาใช้ในอาคาร บ้านเรือน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ช่วยประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างมาก ส่วนการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ คุ้มไหม มีเงินเท่าไหร่ถึงจะติดตั้งได้ วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟได้แล้ว ยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าฯ ได้ด้วย เงื่อนไขและสัญญา ข้อตกลงต่างๆ เป็นไฟตามที่การไฟฟ้ากำหนด เรียกว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด แต่สำหรับพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง จะต้องติดตั้งระบบออฟกริดแทนและจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ เพื่อเก็บพลังงานสำรองไว้ใช้ในยามกลางคืนหรือไม่มีแสงอาทิตย์

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาต้นทุนแตกต่างกันออกไป ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น จำนวน kWp จำนวนแผง ชนิดของแผง ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้งโซล่าเซลล์ Solar Rooftop ขนาด 5 kWp โดยใช้พื้นที่หลังงานในการติดตั้ง 35 ตาราเมตร เงินลงทุนต้องใช้ประมาณ 3 แสนบาท ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 6,500 หน่วย/ปี รายรับจากการขายไฟคืนประมาณ 4,5000 บาท/ปี หากคำนวณดูจะพบว่าต้องใช้เวลาประมาณ 10 ปี จึงจะสามารถคืนทุนได้ น่นหมายความว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาสูง เป็นเรื่องจริง แต่เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในระยะแรกเท่านั้น ในระยะยาวย่อมสามารถคืนทุนได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม เช่น การคำนวณหาความต้องการใช้ไฟ ความพร้อมโครงสร้างหลังคา จัดหางบประมาณให้เพียงพอ คำนวณต้นทุนค่าบำรุงรักษา ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ไม่ควรมีสิ่งกรีดขวางบดบังแสงอาทิตย์เพราะจะส่งผลให้แผงโซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเช็ดทำความสะอาดแผงด้วย แผงโซล่าเซลล์ต้องไม่มีสิ่งสกปรก คราบฝุ่น หรือใบไม้มาบดบัง

ทั้งหมดนี้ ก็คือ  ติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ คุ้มไหม มีเงินเท่าไหร่ถึงจะติดตั้งได้ เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคน ไม่มากก็น้อย แต่สิ่งที่เราไม่ได้กล่าวไว้และสำคัญไม่แพ้กัน คือ การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่ต้องมีความรู้ มีความเข้าใจพอสมควร หากคุณไม่สามารถติดตั้งเองได้ ก็จำเป็นต้องจ้างหน่วยงานที่มีความชำนาญมาติดตั้งให้ เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.